Aktuality
Zvyšování uplatnění handicapovaných 31.10.2016
BVÚ také v tomto roce realizovalo projekt: "Zvyšování uplatnění handicapovaných na trhu práce prostřednictvím sebezaměstnání v oblasti IT" Cílovou skupinu projektu tvoří handicapovaní občané (především děti a mládež), tedy lidé se zdravotním postižením, kterým jejich postižení neumožňuje nebo komplikuje standardní uplatnění na trhu práce. Potřeby této cílové skupiny jsou podrobně zmapovány ve II. Komunitním plánu města Ostravy. Hlavní náplní projektu je motivačně – vzdělávací program, který má účastníkům pomoci nejenom uvědomit si význam aktivní role v jejich nelehké životní situaci, ale také zlepšit jejich sebevědomí a získat schopnost aktivně se pohybovat na trhu práce a plánovat a rozvíjet svou vlastní profesní kariéru. Tento kurz je spolufinancován Statutárním městem Ostrava a Městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.

 

 

 
Kurzy pro seniory 10.10.2016

Ve spolupráci se společností ha-vel family s.r.o. byla úspěšně ukončena realizace kurzů zaměřených na výuku obsluhy PC a internetu, používání mobilních telefonů a platebních karet v rámci projektu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových „Senioři komunikují“.

V rámci tohoto projektu bylo s využitím mobilních učeben našeho Vzdělávacího centra proškoleno více než 100 seniorů z 13 obcí na území ČR. Kurzy byly poskytovány bezplatně.

Více informací >>

 
 
©2006 KENWEX a.s.