TOM BVÚ
Centrum pro volný čas a pomoc mládeži

TOM BVÚ, zřizovatel a provozovatel „Centra pro volný čas a pomoc mládeži“, se již více než 60 let věnuje problematice spojené s volnočasovými aktivitami mládeže a stále více zaměřuje svou činnost do sociální oblasti, tedy pomoci mládeži a dalším cílovým skupinám.

TOM BVÚ je dnes už uznávanou organizací s bohatou historií v oblasti volnočasových aktivit a sociálních služeb s maximální podporou většiny orgánů a institucí nejen v moravskoslezském regionu. Tato podpora je doplněna o profesionální zázemí společnosti ha-vel family s desetiletou zkušeností s úspěšným podnikáním v oblasti Informačních technologií a vzdělávání.

TOM BVÚ má tedy dnes ve svém středu nemálo odborníků na uvedené oblasti a s tím spojené profese (pedagogika, psychologie…) podpořené o profesionály, příslušné akreditace, technologie a zkušenosti jak z oblasti IT tak ostatního vzdělávání.

Více informací

 
©2006 KENWEX a.s.