Cílové skupiny

  

Projekt je zaměřen na:

 • osoby s pohybovým handicapem,
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením vlivem:
  • dlouhodobé nezaměstnanosti,
  • nízké nebo nedostatečné kvalifikace,
  • nedostupnosti vzdělání,
 • nezaměstnané na vesnicích a v pohraničí,
 • nezaměstnané absolventy VŠ a SŠ bez praxe,
 • děti a mládež, jakožto skupinu potenciálně ohroženou soc.patol. projevy současné společnosti,
 • ostatní občany moravskoslezského kraje.
 
©2006 KENWEX a.s.