Financování projektu
Náklady projektu:
Náklady na stavební část 7 832 171,-
Náklady na technologické vybavení 4 516 334,-
Náklady na nákup nehmotného majetku 95 200,-
Náklady na nákup vnitřního vybavení 412 669,-
Zabezpečení výstavby (inženýrská činnost) 119 000,-
Celkové náklady projektu 14 938 874,-


Financování projektu:
72 % strukturální fondy Evropské Unie (ERDF)
18 % národní veřejné zdroje (státní rozpočet)
10 % soukromé financování (TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži)
 
©2006 KENWEX a.s.