Zajištění projektu

Investorem a žadatelem projektu je TOM BVÚ – Centrum pro volný čas a pomoc mládeži. Realizovat a kontrolovat průběh celého projektu má za úkol realizační tým, který byl sestaven ze zástupců žadatele, partnerů a odborných poradců zajišťujících jednotlivé oblasti projektu.

Manažer projektu - koordinátor celé akce, zodpovědný za dodržování časového harmonogramu prací, za smlouvy s dodavateli a kvalitní propagaci projektu.

Vedoucí koordinátor projektu - zodpovědný za kontrolu dodržování předpokladů stanovených v projektové dokumentaci, za náplň a metodiku vzdělávacích kurzů a za práci ostatních členů týmu.

Výkonný ředitel - koordinátor projektu ze strany klíčového partnera, spolupráce při přípravě žádosti+FS projektu.

Autorizovaný inženýr - spolupráce na zadávací dokumentaci pro výběrové řízení, kontrola správnosti provedení stavby, stavební dozor.

Projektant - příprava projektové dokumentace ke SP, příprava prováděcí dokumentace stavby, spolupráce na zadávací dokumentaci pro výběrové řízení.

Rozpočtář - zpracování rozpočtu stavby, účast na výběrovém řízení.

Koordinátor cílových skupin - kontakt a jednání se zástupci jednotlivých cílových skupin.

Poradce - metodické vedení při přípravě projektu a zpracování žádosti o dotaci,
tvorba zadávací dokumentace + realizace VŘ, finanční, účetní a daňové poradenství, jednání o úvěru.

Projektový manager - zpracování a kompletace žádosti o dotaci SROP.

Účetní - vedení účetnictví projektu, zpracování hodnotících zpráv, zodpovědnost za platební styk s dodavateli.

Správce centra - správa a údržba budovy a jejího zařízení, příprava a realizace jednotlivých kurzů a vzdělávacích programů ve spolupráci s koordinátorem Centra.

Koordinátor centra - zodpovědnost za přípravu a tvorbu školícího plánu Centra, zpracování administrativy spojené s realizací projektu.

 
©2006 KENWEX a.s.