Harmonogram projektu
 1. Přípravná fáze

  • Analýza potřeb (02 – 06/2005)
  • Zpracování stavební projektové dokumentace a rozpočtu stavby (02/ – 06/2005)
  • Zpracování žádosti o dotaci a její odevzdání (06 – 07/2005)
  • Výběr a hodnocení projektů (08/ – 10/2005)
  • Podpis smlouvy o dotaci – začátek projektu (11/2005)
  • Příprava zadávací dokumentace k výběrovému řízení (10/ – 12/2005)


 1. Realizační fáze
  • I. Etapa výstavby (03 – 07/2006)
  • II. Etapa výstavby (08 – 12/2006)
  • Ukončení projektu (31.12.2006)


 1. Provozní fáze
  • Vytvoření 2 trvalých pracovních míst (1x2006, 1x2007)
  • Zpracování výsledných monitorovacích zpráv (01/2007)
  • Finanční vypořádání dotace (02 – 04/2007)
 
©2006 KENWEX a.s.