Rozvoj vzdělávacího a tréninkového centra
       
Rozvoj vzdělávacího a tréninkového centra pro osoby s pohybovým handicapem a pro osoby ohrožené sociální exkluzí

Projekt je zaměřen na pořádání vzdělávacích aktivit pro osoby s pohybovým handicapem, obtížně zaměstnatelné občany (absolventi, ženy po MD, občané starší 50 let, invalidé a osoby se základním vzděláním), osoby postižené sociální exkluzí, děti a mládež a ostatní obyvatele moravskoslezského regionu. Realizací akce bude podpořena zaměstnanost zejména rizikových skupin obyvatelstva v regionu, vzdělanost a všeobecná informovanost a dále bude podpořena i práce s dětmi a mládeží.

Hlavním cílem projektu je podpora resocializace a integrace zdravotně a tělesně postižených občanů do společnosti a podpora vzdělanosti a zaměstnanosti obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva.

Realizací vzdělávacích a tréninkových programů pro tuto rizikovou skupinu obyvatelstva dojde ke zvýšení vzdělanosti a tedy i možnosti snazšího zařazení se do pracovního procesu.

Akce bude rovněž podporovat lepší využití volného času dětí a mládeže a podněcovat jejich další vzdělávání.

V rámci projektu bude realizováno celkem 77 kurzů pro 972 účastníků.

Projekt je realizován TOM BVÚ – Centrem pro volný čas a pomoc mládeži ve spolupráci se společností ha-vel family s.r.o.

   

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, MMR a Moravskoslezským krajem.

 
©2006 KENWEX a.s.