Vzdělávání absolventů

    

Ve spolupráci se společností ha-vel family s.r.o. byla zahájena realizace kurzů v rámci projektu MOTIVACE A ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI ABSOLVENTŮ V OLOMOUC-KÉM KRAJI.

Cílem projektu je realizace kurzů nespecifické rekvalifikace pro absolventy SŠ a VŠ jejichž absolvováním získají teoretický základ znalostí a potřebné dovednosti v oblastech IT gramotnosti, komunikace a pracovně-právních vztahů, včetně praktické simulace řešení možných pracovních problémů. Součástí kurzu je získání praxe formou 6-ti měsíční stáže ve vybraných smluvně zajištěných firmách, kde se teoreticky získané dovednosti upevní a absolventi získají nezbytné pracovní návyky a tolik potřebnou praxi.

 

Je připraveno 6 kurzů pro každý okres Olomouckého kraje pro celkem 72 účastníků. 

 

Kurzy jsou akreditovány MŠMT.

 

Obsah kurzů:

Teoretická část: 4 týdny -prohloubení dovedností ve využívání IT, právní a praktické aspekty pracovně-právních vztahů (zákoník práce, odměňování, vztahy na pracovišti, apod.), komunikačních dovedností (jak sestavit životopis, průběh přijímacího pohovoru, apod.).

Praktická část: 24 týdnů - pracovní praxe ve vybraných firmách a organizacích

 

Místo realizace: Kurzy budou probíhat s vyžitím mobilních učeben přímo v místě, pracovní stáž bude zajištěna u firem a organizací v příslušném okrese.

 

Závěr kurzu: hodnocení praxe, zkouška a Osvědčení o absolvování kurzu.

 

Projekt je spolufinancován ESF a kurzy jsou pro účastníky ZDARMA

 

Termín realizace: leden 2007– červen 2008

 

Partneři projektu:

Střední odborné učiliště strojírenské a lesnické Olomouc,

Gymnázium Jeseník,

Střední odborné učiliště stavební Přerov,

VOŠ a SPŠ elektrotechnická Olomouc,

Reálné gymnázium a ZŠ města Prostějova,

SOŠ technická, SOU technické, OU a U Mohelnice,

SOŠ a SOU, Šumperk,

Střední škola řezbářská Tovačov,

SŠ zemědělská Olomouc,

SOU obchodu a služeb Olomouc,

Město Kojetín.

 

tento projekt je spolufinancován evrospkým sociálním fondem

a státním rozpočtem české republiky

 
©2006 KENWEX a.s.