Žena - bezpečí
    
Žena – bezpečí s novou tváří pro město

Tento projekt je realizován společností TRIVIS a.s.

Hlavním úkolem projektu je zvýšení kvality výkonu služby Městské policie se zlepšením vzájemného vztahu k občanské společnosti, kde žena – strážnice, chápe svoji práci jako službu veřejnosti.

Cíle projektu:

  • Rozšíření vzdělávacího systému žen - zaměstnanců Městské policie, se současným zvýšením role žen v této bezpečnostní složce i ve společnosti.
  • Využití emočního potenciálu ženy- strážnice v zátěžových situacích- zejména v oblasti řešení domácího násilí.
  • Zviditelnění ženy – strážnice se současným zvýšením prestiže Městské policie a prohloubením pocitu jistot občanů.

Žena strážnice bude cílevědomě více využívat schopností, které jsou jí vlastní.Tedy naslouchat a cíleně empaticky reagovat. Především své schopnosti směřovat ke zvládnutí reálných situací v terénu. Zejména s využitím poznatků získaných v rámci našeho projektu.
To znamená, komunikovat s obětí nebo pachatelem domácího násilí, občanem či skupinou rizikových osob. V situacích psychické zátěže nebo i pod tlakem vzniklým v případech krizových situací.

Rekvalifikované ženy - strážnice Městské policie budou umět obětem domácího násilí dodat nejen odvahu, ale poskytnout i praktická doporučení k vyřešení těchto, často tragických scénářů.
Jinými slovy - přispět k zvýšení kultury našich společenských poměrů cestou eliminace domácího násilí.

Partneři projektu:

     

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více informací o projektu
 
©2006 KENWEX a.s.