NPPG

NPPG – národní program počítačové gramotnosti

Tento program, realizovaný pod záštitou ministerstva informatiky, v současné době již není aktuální.

Jedná se o vzdělávací program zaměřený na získání základních znalostí práce s počítačem.

NPPG je určen všem občanům ČR bez rozdílu věku, vzdělání či společenského postavení. Cílem je zbavit lidi, kteří se z různých důvodů práci s počítačem brání, ostychu a averze vůči počítačům, a umožnit tak každému získat základní znalosti práce s PC, které mu postačí pro základní komunikaci např. s úřady a institucemi a poskytnou dostatečný základ pro eventuální další vzdělávání v této oblasti.

Tento program zahrnuje 4 moduly :

  • poprvé u počítače neboli základy práce s PC
  • základy textového editoru
  • základy Internetu a elektronická pošta
  • Portál veřejné správy - elektronická brána do úředního světa, která vám zjednoduší život - informace o úřadech, institucích a zákonech, elektronické podání formulářů, řešení důležitých životních situací, aj.

NPPG je založen na praktických dvouhodinových kurzech, během kterých účastníci postupně zvládnou v doprovodu zkušených lektorů ovládání počítače, připojení k internetu, základy vyhledávání na internetu a práci s elektronickou poštou.

Na rozdíl od obdobných kurzů poskytovaných komerčními subjekty nabízí Národní program Ministerstva informatiky cenově dostupné kurzy určené široké veřejnosti a zejména starší generaci, která k počítači a internetu nemá snadný přístup.

Cena dvouhodinového kurzu činí 100,- Kč.

Více informací o projektu

 
©2006 KENWEX a.s.