Vzdělávací trust

                

VzdĚlávací trust PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE v moravskoslezském kraji

Neziskové organizace nabízejí další příležitost ke vzdělávání

 

Unikátním spojením vzdělávací nabídky tří  neziskových organizací Moravskoslezského kraje vzniklo volné vzdělávací sdružení s názvem Vzdělávací trust.

Ačkoliv Vzdělávací trust založily ostravská Vita, Centrum Nové Naděje z Frýdku Místku a Vzdělávací a tréninkové centrum BVÚ z Ostravy, v žádném případě se neuzavírají spolupráci s dalšími organizacemi. Naopak, Trust nabízí spolupráci při vytváření vyšších standardů kvality vzdělávacích programů jednotlivých organizací a vytváření základní společné nabídky. V žádném případě ale neomezujeme konkurenci. Pokud se najdou stejná témata nabízena současně dvěma nebo více organizacemi, zájemci se svobodně rozhodnou, který z nabízených seminářů si vybere. Bude mít ale jistotu, že seminář poskytovaný členem Trustu bude mít garantovanou úroveň.

Společným postupem zlepšíme kvalitu,  rozsah i dosah nabídky vzdělávání.  

Prostřednictvím vzdělávacího trustu si nyní můžete objednat vzdělávání z oblasti manažerských dovedností, komunikace, sociálních  služeb, informačních technologií, přičemž svou nabídku bude dále rozšiřovat. Jsou  připravovány semináře zaměřené na taková dnes moderní témata, jako je  filantropie, společenská odpovědnost firem a podobně.

 

Proč neziskové vzdělávání o neziskových organizacích?

 

Skutečnou odpovědí na otázku „Kdo přebírá péči o sociální a občanské problémy ve  společnosti znalostí?“ není ani stát ani firemní organizace. Je to samostatný občanský sektor a jeho neziskové organizace. Ukázalo se, že tyto organizace utratí mnohem méně peněz při  dosahování výsledků, než utratí stát za svoje nezdary.

 

Přesto nemají neziskové organizace  možnost vzdělávat se podobně jako firmy anebo pracovníci veřejné správy.

 

Přitom si pracovníci neziskových organizací čím dál  více uvědomují, že jejich dobré úmysly  a  veřejně prospěšné cíle nemohou nahradit organizační práci, a vedení, odpovědnost, výkonnost  výsledky. Ty vyžadují vzdělaný a informovaný management a vzdělané a informované pracovníky.

 

 

 

 
©2006 KENWEX a.s.